پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: طراحی مشارکتی

لطفاً سَرِ ماهی را پیدا کنید
مریم مجیدی

لطفاً سَرِ ماهی را پیدا کنید

سر ماهی استعاره از محصول زائدی است که میتواند به چیزی سودمند تبدیل شود. یعنی مؤلفه هایی که در نظر مدیریت شهری فاقد ارزش و