پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: طراحی منظر معاصر

منظر محرم تهران 1399، تقویمی یا وجودی؟
امیر هاشمی‌زادگان

منظر محرم تهران 1399، تقویمی یا وجودی؟

آنچه فراتر از سیاه ‌پوشی تقویمی در برنامه های شهرداری لازم است، پرورش نگاهِ اینجا و اکنونی به عاشورای حسینی و محرم است.