برچسب: طرح جامع تهران

طرح جامع و بی هویتی امروز تهران

یکی از تبعات انقلاب صنعتی و مدرنیسم، تفکیک شهر به لایه‌های عملکردی و زون‌های فعالیتی بود. از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مکاتب در به وجود آمدن ساختار شهرهای نوین، گروه معماران مدرن در کنگرۀ بین‌المللی سیام (CIAM) است. افکار این گروه در ۱۰ کنگره و با چاپ آثاری چون «منشور آتن»، «پیشنهاد ارائه طرح جامع برای شهرها» و کتاب «شهر درخشان» لوکوربوزیه، سال‌ها الگوی شهرسازی نوین در دنیا قرار گرفته است. در نخستین بیانیۀ کنگرۀ سیام (۱۹۲۸)، اصول «شهرسازی کارکردی» تنظیم گردید. بر این اساس، شهرسازی، تنظیم مکان‌ها و محیط‌های متفاوتی با سه کارکرد «سکونت»، «کار» و «تجدید حیات» تعریف شد. کنگرۀ چهارم (۱۹۳۳)، در راستای تکمیل بیانیۀ کنگرۀ اول، با موضوع «شهر کارکردی» برگزار شد. ماحصل آن ارائۀ قطع‌نامۀ «منشور آتن» بود. برخی از اصول مطرح‌شده در منشور آتن که بنیان شهرسازی امروز، بر آن استوار است، عبارتند از: نکات کلیدی شهرسازی عبارتند از چهار کارکرد: سکونت، کار، تفریح و درآمد. طرح جامع شهری، شالودۀ‌ بخش‌های متعلق به چهار عملکرد کلیدی را تعیین خواهند کرد (منطقه‌بندی کارکردی). بازنگری در اصل رفت‌وآمد در شهر و حومۀ‌ آن. شهرسازی دانشی دو بعدی نیست بلکه سه بعد دارد: با بهره‌گیری از عنصر ارتفاع ، راهکارهایی برای ترافیک مدرن و با به‌کار گرفتن فضاهای ...

بیانیۀ نشست «جایگاه طرح جامع در مدیریت امروز شهر تهران»

مساله: پس از هیجانات و نابسامانی‌های ناشی از جنگ، در دهه دوم انقلاب علی‌رغم توسعه دیدگاه‌های بنیادی در اداره نظام سیاسی کشور نسبت به قبل، رویکرد مشخص و برنامه توسعه علمی برای اداره شهر وجود نداشت و روال برنامه‌ریزی اقتدارگرایانه از بالا به پایین تثبیت شد . در این دوره همچنان شهر تهران براساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل اداره می‌شد. افزایش شدید قیمت زمین و مسکن با اتخاذ سیاست فروش تراکم در غیاب طرح جامع توسعه، نتیجه بلند مرتبه سازی و فروش تراکم بود. به تدريــج جايگزين كردن برنامــه و طرح به جاي بخشنامه و دستورالعمل، بين برخي از مســئولان تقويت شد و به تصميم براي همكاري شــهرداري و وزارت مسكن و شهرســازي در تهيه طــرح جامع جديد تهران انجامید. هدف از تهيه طرح جامع جديد تهران، دست يابي به ســندي بود كه بتواند ضمن تشــخيص و تحليــل مســايل تهــران در سطوح فراملي و ملي، منطقه اي و شهري، راهبردهاي مناســب را در هر ســه سطح براساس منافع عموم تدويــن کند و ظرف زندگی و تحولات اجتماعی شهر را مدیریت کند. پس از گذشت حدود یک دهه از تصویب آخرین طرح جامع و طرح‌های تفصیلی مناطق، مدیریت شهر تهران معطوف به کنارگذاشتن طرح‌ جامع و اداره شهر به شیوه بخشی و ...

موانع تحقق پذیری اولین طرح جامع تهران

در دهۀ ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی، اگر چه شهر تهران از نظر کالبدی- فضایی به صورت یک کلانشهر در آمد، ولی به دلیل تعارضات درونی و بیرونی خود نتوانست نقش خود را به عنوان پیشتاز و کانون توسعۀ پایدار در سطح ملی ایفا کند. همراه با رشد جمعیتی و گسترش محدودۀ فضایی شهر تهران در طول این دو دهه، روند ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات و تجهیزات شهری نیز نه براساس تفکر برنامه‌ای، بلکه بیشتر به صورت مقطعی و خودبه‌خودی گسترش پیدا کرد. در همین دوره، وسعت تهران از حدود ۱۰۰ کیلومتر مربع به حدود ۲۸۳ کیلومتر مربع (نزدیک به سه برابر) افزایش پیدا کرد. در نتیجه این تغییرات، نیاز به تأمین زیرساخت‌های شهری مثل آب، انرژی، شبکۀ ارتباطی، تسهیلات شهری و فضاهای خدماتی و فراغتی به یک ضرورت حیاتی بدل شد و به صور مختلف احداث آنها در برنامۀ کاری دولت و شهرداری تهران قرار گرفت.برنامه‌ها، یا طرح‌های شهری با عنوانی که هم اکنون در کشور متداول است (یعنی طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی) در ابتدای برنامۀ سوم قبل از انقلاب شکل گرفت. در دنبالۀ این تحولات قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری‌ها در اسفند ۱۳۴۵ به تصویب رسید. در مادۀ ۹۷ این قانون ...

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.