پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: فرهنگ گردشگری

ردپای صنعت گردشگری در سیاستهای کلان کشور ایران
مهدیه شهرابی فراهانی

ردپای صنعت گردشگری در سیاستهای کلان کشور ایران

وزارتخانه عهده دار ایجاد یک سیاست گذاری کلان در سیستم گردشگری است که تحول آفرین باشد و اگر این رویکرد در آن مشاهده نگردد، صرفاً شاهد یک سازمان اداری خواهیم بود.

گردشگری و تقویت هویت فرهنگی جامعه میزبان
مهدیه شهرابی فراهانی

گردشگری و تقویت هویت فرهنگی جامعه میزبان

ارتقای هویت فرهنگی در هر جامعه ای، نه تنها روحیه ملی، انسجام و احساس شادی و یکی بودن را افزایش می دهد، بلکه در بهبود اعتماد به نفس و هویت فردی نیز موثر است.