پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: مبانی نظری

معماري، معنا و روايت
محمدرضا فروزنده

معماری، معنا و روایت

اگر معنا را واژگان و روایت را زنجیره ای به هم پیوسته از این واژگان بدانیم؛ می توان گفت که معماری قادر به روایت داستانی واژگانی و متعین نیست.

معماریِ توزرد
محمدرضا فروزنده

معماریِ توزرد

معماری تا به حال هیچ گاه همچون امروز به کالا و ابژه تبدیل نشده بود. بازیابی ماهیت معماری، نیازمند آن است که با معماری مواجهه مستقیم و بی واسطه صورت گیرد.

علل اربعۀ «شهر»
محمدرضا فروزنده

علل اربعۀ «شهر»

علت مادی شهر، تمام مصالحی است که شهر بر بدن خود می‌ پوشاند. از مصالح بناییِ توده ‌های ساختمانی گرفته تا درختان، کوه‌ ها، آب جوی ‌ها. علت صوری اما خیلی شهره است.

«موجود» اندیشی، «وجود» اندیشی و حقیقت معماری
محمدرضا فروزنده

«موجود» اندیشی، «وجود» اندیشی و حقیقت معماری

ضروری است که در معماری به عنوان یک تخنۀ حقیقی، به وجود بیاندیشیم و موجود را از خلال فرآیندِ ظهور درک کنیم و دوگانگی کارکرد-زیبایی معماری را فراموش کنیم.

مرزی برای منیّت نااهلان معماری
محمدرضا فروزنده

مرزی برای منیّت نااهلان معماری

مرز معماری چیست؟ آیا این گونه مفاهیم بایستۀ ترسیم مرز اند؟هر بنایی را معماری می خوانیم بدون آن که پیش از آن به این پرسش پاسخ دهیم و آن را با پاسخ قیاس کنیم.