پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: مساله یابی

ضرورت مساله یابی پژوهش های شهرسازی و تقاضا محور نمودن مطالعات در دانشگاه ها
الهام ضابطیان‌طرقی

ضرورت مساله یابی پژوهش های شهرسازی

مساله یابی پژوهش و بازنگری در سیاست گذاریهای مرتبط با نحوه سفارش و حمایت از پژوهشها و ارتباط بین وزارت علوم و سایر نهادهای مرتبط