پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: معماری ایرانی-اسلامی

معماری ایرانی اسلامی در نمایشگاه ومبلی!
امین مقصودی

معماری ایرانی اسلامی در نمایشگاه ومبلی!

بهره از معماری ایرانی-اسلامی در احداث غرفه یک شرکت بریتانیایی برای ارائه خود در یک نمایشگاه جهانی چه دلیلی میتواند داشته باشد؟

فراموشی ایرانی
سید محمدباقر منصوری

فراموشی ایرانی

ما در تفسیر معماری ایرانی دچار فراموشی شده ایم. تجربه های چند دهه قبل توانسته بود معاصرسازی موفقی ارائه کند اما نتوانست راه خود را