برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : منطقه ۲۲
ایجاد گردش های مالی خارج از عرف و فاسد در باتلاق بزرگترین ها

ایران مال؛ بزرگترین بازار ایران زیر ذره‌بین خریدن قانون پس از نقض آن

در دنیای امروز ساخت بزرگترین پروژه ها مانند ایران مال به خاورمیانه محدود می شود؛ چرا که در جهان امروز قابل توجیه نبوده و از دیدگاه مهندسی ارزش جایگاهی ندارد

۰۱ خرداد ۱۳۹۸