پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: منظر رودخانه

پل، عنصر فراموش شده در منظر شهر اهواز
محمد فرشیدی

پل، عنصر فراموش شده در منظر شهر اهواز

ابعاد چندگانه پل های اهواز توانسته منظر آنرا به عنوان منظری ماندگار در ذهن مردم ثبت کند و ادامه رویکرد عملکردی صرف، موجب کمرنگ شدن آن در خاطرات عامه خواهد شد.