پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: منظر پساصنعتی

باغ کوهنوردی در بازمانده های منظر پساصنعتی دویسبورگ نورد1
سروین الهی

باغ کوهنوردی

باغ کوهنوردی در پارک منظره دویسبورگ نورد با استفاده مجدد خلاقانه از عناصر زیرساخت صنعتی، توانسته در جایگزین سازی فعالیت اقتصادی موفق عمل نماید.