پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: مهاجرت

«کم آبی» سرآغاز مهاجرت های مردمی است.
یونس غربالی‌مقدم

«کم آبی» سرآغاز مهاجرت های مردمی است.

مهاجرت ناشی از کم آبی به تدریج انجام می شود. به این معنی که به جای جابجایی گسترده ای از مردم، افراد در زمانهای مختلف یا به طور موقت مناطق را ترک می کنند.