پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: میراث طبیعی

راه، شریان حیات یا ابزار مداخله؟
سعید غلام‌پور

راه، شریان حیات یا ابزار مداخله؟

راه های روستایی بیش از آن که نیاز به ایمنی از جنس معمول که در نهایت منتج به تحمیل هندسه به مسیر خواهد شد، داشته