برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : ناصرالدین شاه
اولین تبریک ولنتاین در ایران:

«خاطرمان به شما سخت مشغول است…».

در سفر ناصرالدین شاه به فرنگ وقتی در روز ولنتاین قرار می‌گیرد و کُنِش آنها به معشوقه‌هاشان را می‌بیند دستورارسال کارت‌پستالی برای انیس‌الدوله را می دهد.

۲۶ بهمن ۱۳۹۸

شهر بی هویت، شهر بی احساس و بی سرمایه اجتماعی متولد خواهد نمود

میدان مشق تهران، کالبدی تنها مانده از هویت

ژان باپتیست فوریه در خاطرات خود آورده که عده ای هر روز صبح و عصر با رقص و آواز و نقاره این اوقات را در میدان مشق اعلام می‌کردند.

۰۴ خرداد ۱۳۹۸