پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: نامگذاری خیابانها

پس کوچه هایی به نام زنان
هانی ارجمندی

پس کوچه هایی به نام زنان

فرهنگ نامگذاری معابر به نام فرد پیش از انقلاب هم وجود داشته اما تفاوت در اهمیت جایگاه زنان در آن زمان بوده است. خیابانهای زیادی به نام زنان در یادها مانده اند.