پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: نهاد سرمایه سوزی

مدیریت شهری در ایران؛ نهاد سرمایه سوزی
آرش تقی ‌پوراختری

مدیریت شهری در ایران؛ نهاد سرمایه سوزی

ساز‌وکاری به اسم مدیریت شهری، نه تنها در این کار موفق نبوده؛ بلکه به واسطه ناکارآمدی‌، با سرمایه سوزی بسیاری از ظرفیت‌ های نهادی شهر را به تباهی کشیده است.