پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: کاربرد

کیفیت و کاربرد پایان نامه های رشته شهرسازی
الهام ضابطیان‌طرقی

کیفیت و کاربرد پایان نامه های رشته شهرسازی

با اختصاص بودجه و ساختار نظارتی و اجرایی لازم می توان پس از شناسایی اولویت های پژوهشی و دانشجویان مستعد، برای اجرایی نمودن پایان نامه