پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: محیط

وجه اجتماعی زیرساخت های طبیعی در شهرهای ایران
سمیرا عابدی

وجه اجتماعی زیرساخت های طبیعی در شهرهای ایران

زیرساختهای آبی طبیعی صرفا منابع تولید آب نیستند و دارای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی هستند و در نظام فضایی شهرها و سکونتگاه های انسانی نقشی مهمی را ایفا میکنند.

هر زمین پوشی، چمن نیست!
ریحانه خرم‌رویی

هر زمین پوشی، چمن نیست!

عموما گیاهان زمین پوش با نام چمن شناخته میشوند. در حالی که گونه های متنوعی از آنها با تنوعی از ویژگی های بوم شناسی و فیزیکی در شهرهای ایران قابل عرضه هستند.

تعهدی برای حیات سرزمین
پریچهر صابونچی

تعهدی برای حیات سرزمین

تعهد و پذیرش تبعات منفی حاصل از شیوه های رایج برخورد با محیط زیست و نیاز به دگرگونی نگرش مدیران نسبت به مقوله توسعه یک ضرورت برای بقای حیات در ایران است.

طراحی و برنامه ‌ریزی تاب ‌آور رودخانه ‌های شهری تهران در مواجهه با آشوب سیل
نظر آنلاین

طراحی و برنامه‌ ریزی تاب‌ آور رودخانه‌ های شهری تهران در مواجهه با آشوب سیل

طراحی تاب‌آور در راستای کاهش اختلالات محیطی با توجه به پیشرفت چشمگیر خطرات نوظهور در سطح جهانی، دیدگاه غالب را به افزایش مقاومت در برابر بلایا، تغییر داده ‌است.

حیات خشکیده؛ نگاهی به پیامدهای خشکسالی در ایران
پریچهر صابونچی

حیات خشکیده؛ نگاهی به پیامدهای خشکسالی در ایران

خشکسالی در ایران یکی از مسائل اصلی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است که بی توجهی به آن در کنار روند افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی، هزینه ‌جبران ناپذیری خواهد داشت.

«کم آبی» سرآغاز مهاجرت های مردمی است.
یونس غربالی‌مقدم

«کم آبی» سرآغاز مهاجرت های مردمی است.

مهاجرت ناشی از کم آبی به تدریج انجام می شود. به این معنی که به جای جابجایی گسترده ای از مردم، افراد در زمانهای مختلف یا به طور موقت مناطق را ترک می کنند.