پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: مبانی نظری هنر

استقبال از بیان های جدید هنر در دنیای مجازی و انزوای هنرهای سنتی
مریم اسماعیل‌دخت

بیان های جدید هنر در دنیای مجازی

برای توسعه هنر بایست همگام با تغییر نیازها و مطالبات هنر مردمی اقدام کرد یا وظیفه هنرمند دستکاری ذهن مخاطب و اشاعه هنر قابل لمس در نمایش موزه‌ای سنتی است؟