پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

اهداف و اصول برنامۀ ملی نوسازی شهری فرانسه (PNRU)

چکیده: برنامۀ ملی نوسازی شهری (PNRU)، تلاش ملی برای تبدیل شکننده‌ترین محلات به عنوان مناطق حساس شهری (ZUS) است که مربوط به مسکن، امکانات عمومی و توسعۀ شهری است.

اهداف‌
برنامۀ ملی نوسازی شهری (PNRU)، که قانون آن در 1 آگوست 2003 برای نوسازی شهر، تنظیم شده است، تلاش ملی بی‌سابقه‌ای برای تبدیل شکننده‌ترین محلات طبقه‌بندی‌شده به عنوان مناطق حساس شهری (ZUS)، می‌کند که مربوط به مسکن، امکانات عمومی و توسعۀ شهری است. اجرای آن به آژانس ملی نوسازی شهری (ANRU) واگذار شده است.
برنامۀ ملی نوسازی شهری پروژه‌های جهانی را که با بودجۀ عمومی (ایالتی) و خصوصی (UESL – Action Logement) تأمین می‌شود، تصویب می‌کند.
آژانس، طبق مادۀ 6 قانون PNRU، در چارچوب پروژه‌های جهانی از مؤسسات دولتی و نهادهای خصوصی یا دولتی پشتیبانی مالی می‌کند و عملیات نوسازی شهری را در مناطق حساس شهر و محلاتی با مشکلات اقتصادی-اجتماعی، توسعه می‌دهد.
490 محله در سراسر فرانسه و خارج از کشور، در حال نوسازی هستند و محیط زندگی نزدیک به 4 میلیون نفر را بهبود می‌بخشند.

هدف نهایی
هدف PNRU، ایجاد تغییر بنیادین در محلات طبقه‌بندی‌شده در مناطق حساس است که از نظر اجتماعی و اقتصادی دارای تراکم بالای جمعیت هستند. این تراکم نتیجۀ قانون ویژۀ آن و مسکن اجتماعی است که به از‌بین‌رفتن جذابیت سکونت به ویژه به دلیل کیفیت پایین مناطق شهری (ضعف فضاهای جمعی، انزوا، کمبود تجهیزات و …) منجر شده است. تقبیح این محلات، دسترسی به فرصت‌های توسعه که زیربنای ارتقای کیفیت زندگی در مناطق شهری است را برای ساکنانش دشوار می‌کند.
نوسازی شهری با هدف تبدیل این محلات به فضاهای شهری «معمولی» با توجه به تنوع کارکردها و انواع مسکن، گشودگی بافت و روابط با بقیۀ شهر و کیفیت فضاهای عمومی، انجام می‌شود. اساساً مهم این است که به همه ساکنان این محله‌ها فرصتی داده شود تا شهروندانی کامل شوند.
هر محله، یک راهبر پروژه (شهردار یا رئیس نهاد عمومی همکاری‌های جمعی)، یک کارشناسی شهری و اجتماعی و یک استراتژی تحول دارد و با توجه به آن، پروژه‌ای جهانی متشکل از یک برنامۀ چندساله از فعالیت‌های فیزیکی منسجم تشکیل می‌شود. برنامۀ چندساله، پس از تبادل نظر با شرکای ملی، به صورت قرارداری در هیئت مدیره به تصویب می‌رسد.

اهداف و اصول برنامۀ ملی نوسازی شهری فرانسه (PNRU)*

اصول
در برنامۀ نوسازی مطابق هدف PNRU برخی عملیات فیزیکی اساسی هستند:

  • تقویت تنوع محله از نظر کارکردهای ارائه‌شده و ماهیت و وضعیت مسکن.
  • تأیید مجدد خوانایی شهر و طراحی جزایر شبکۀ راه‌ها برای اطمینان از تغییرپذیری زمین با تفکیک حوزه‌های عمومی و خصوصی.
  • تقویت گشودگی محله که اغلب با بریدگی‌های کالبدی، زیرساخت‌ها یا ترکیب شهری بسته، از بقیۀ شهر جدا می‌شود.

عملیات مربوط به این اصول عبارتند از:
بازسازی مسکن‌های اجتماعی تخریب‌شده و توزیع آن داخل یا خارج سایت، توان‌بخشی‌ محله برای تجدید حیات، ساخت محله‌های مسکونی با کیفیت و تفکیک مؤثر حوزه‌های عمومی و خصوصی، احداث راه برای ایجاد جزایر یا بازکردن محله و برخی از خدمات عمومی مانند مدارس.
مدیریت پروژه، بنیادی برای هماهنگی و اجرای این اهداف و برنامه‌ها است. علاوه بر این، اهداف بنیادی و تعهدات کیفی در موارد زیر با هم همپوشانی دارند:

  • پیشنهاد جابجایی خانواده‌ها متناسب با موقعیت آن‌ها.
  • الحاق حرفه‌ای ساکنان مناطق حساس به مناسبت کار تولید شده توسط PRU و مدیریت تجهیزات و اقدامات GUP (اعلام محلی و الزامات ملموس اهداف منشور الحاق ملی).

انسان در قلب پروژه‌های نوسازی شهری قرار دارد
آژانس ملی نوسازی شهری در مشارکت با آژانس ملی، توسط قانون 31 مارس 2006 برای انسجام اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر، ایجاد شده است. همچنین پروژه‌ای جهانی است که هدف آن تسهیل دسترسی به اشتغال، آموزش و فرهنگ، مطابق با سیاست‌های انجام‌شده در چارچوب قراردادهای انسجام اجتماعی شهری (CUCS) باشد. نوسازی شهری برای کمک به بازگرداندن این محلات به پویایی ارضی و اجتماعی، بخشی از رویکرد توسعۀ پایدار در مدیریت شهری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *