برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
آرشیو :
مصاحبه با محمد ابراهیم فروزانی با موضوع مساله مدیریت شهری و دولت محلی

مرکزگرایی مدرن، زندانبان مدیریت محلی

مهمترین مساله مدیریت شهری در ایران  و کلانشهرها را می شود عدم درک صحیح از مفهوم مدیریت محلی و شهر به عنوان یک واحد سیاسی - اجتماعی دانست.

۲۵ آذر ۱۳۹۹

مصاحبه با دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی در مورد مدیریت شهری ایران

رهاشدگانی که مدیریت شهری را مسئله دار کرده است

در مورد آسیب شناسی اقدامات مدیریت شهری چند مسئله راهبردی وجود دارد؛ درآمدهای نفتی، برنامه ریزی بین بخشی، هزینه پایین قانون شکنی و نبود شفافیت

۱۸ آذر ۱۳۹۹

مصاحبه نظرآنلاین با دکتر ناصر براتی در مورد مساله راهبردی مدیریت شهری در ایران

مدیریت شهری ایران در یک نقطه عطف منجمد شده است!

شهر مدرن مستلزم وجود شهروند است نیاز به خلاقیت و چشم اندازهای توسعه است و تداوم برنامه را می طلبد. مدیریت شهری در این مورد برنامه ای ندارد.

۱۲ آذر ۱۳۹۹

مصاحبه با دکتر شهاب طلایی شکری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

مساله راهبردی گردشگری ایران، عدم فهم مشترک گردشگری توسط ذی نفعان است!

کشورهای همسایه پس از کرونا به ایران خواهند آمد و نباید تنها به حوزه های مرسوم خود سفر کنند تا فرصت منفعت به بخشهای مختلف کشور فراهم شود.

۳۰ آبان ۱۳۹۹

ارائه آمار تکمیل مسکن مهر در دولت روحانی

مسکن، فراموش شده دولت روحانی

از نظر سیاسی، دولت روحانی و وزرایش این منت را می گذارند که با وجود بی اعتقادی به مسکن مهر، حجم بیشتر آنرا در دوره این دولت تکمیل کرده اند.

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

شهرداری برای دو مرحله پیشگیری و امداد، هیچ برنامه قابل دفاعی ندارد.

تهران برای روزهای پرخطر زلزله، تنها و آماده تخریب است.

اقدامات شهرداری تهران در زلزله اخیر نشان داد که نه راهبرد مشخصی وجود دارد و نه اقدامات عملیاتی حساب شده ای از سوی شهرداری با تخریب بافت صورت خواهد گرفت.

۰۷ خرداد ۱۳۹۹