پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: مسکن

در موضوع مسکن بدنۀ کارشناسی، مقصر اصلی هستند.
نظر آنلاین

در موضوع مسکن بدنۀ کارشناسی، مقصر اصلی هستند.

از دورۀ ریاست‌جمهوری رفسنجانی تا دورۀ خاتمی و احمدی‌نژاد و حالا هم روحانی همیشه حرف‌های کارشناسی در حوزه مسکن زده شده که مدیران را به خواب خرگوشی برده است.

بایدها و نبایدهای مسکن اجتماعی
سعید شفیعا

بایدها و نبایدهای مسکن اجتماعی

در طرحهای جامع مسکن، تأمین زمین ارزان، مسکن یا زمین استیجاری یا تأمین سکونتگاه در بافتهای ناکارآمد شهری به عنوان راه حل ارائه گردیده است.

بابک داریوش

ورود پدیدۀ سبک زندگی و تغییر شکل سکونت به معماری آپارتمان

نسبت میانگین اندازه آشپزخانه در آپارتمان های مسکونی،  طی ۵۰ سال تغییر نکرده است؛ اما نسبت میانگین اندازه فضاهای خواب و نشیمن و پذیرایی در طول این مدت تغییرات زیادی داشته اند، اما در نهایت، به اندازه نقطه اولیه بازگشته‌اند.

بابک داریوش

مالکیت مسکن مهمتر از کیفیت آن برای ایرانیان

خانه‌های قدیمی ایرانیان نشان می‌دهد، مسکن در نگاه آن‌ها دارای معانی متعددی بوده است. این مساله می‌تواند ناشی از کارکردهای متنوع و متعدد خانه برای

ساکن و مسکون
سعید شفیعا

جستار در چگونگی پیوند ساکن و مسکن

سه نگاه منسوب به اثبات‌گرایان، پدیدارشناسان و ساختارگرایان در مورد ارتباط و پیوند انسان و مکان قابل طرح است. در این میان، هر سه نگاه

نقد اثرات جهانی‌شدن بر کالبد روستاهای ایران
نظر آنلاین

نقد اثرات جهانی‌شدن بر کالبد روستاهای ایران

تاثیر فشار جهانی‌شدن بر نواحی روستایی بیشتر است؛ تراکم پایین جمعیت، فقدان تنوع فعالیتهای اقتصادی و سطح بالای فقر بر شدت آسیب پذیری نواحی روستایی می افزاید.

قیمت تمام شده مسکن را کاهش می‌دهیم
نظر آنلاین

قیمت تمام شده مسکن را کاهش می‌دهیم

در راستای کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش توان خرید متقاضیان طرحی در دستور کار قرار دارد که هم اکنون در مرحله کارشناسی و طراحی مدیریتی است.