پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: آرش تقی ‌پوراختری

Picture of آرش تقی ‌پوراختری

آرش تقی ‌پوراختری

کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه و کارشناسی ارشد انرژی معماری، دانشگاه تهران، دستیار معاونت برنامه ‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در اداره کل رفاه و امور ایثارگران
مدیریت شهری در ایران؛ نهاد سرمایه سوزی
برنامه ریزی و مدیریت شهر

مدیریت شهری در ایران؛ نهاد سرمایه سوزی

ساز‌وکاری به اسم مدیریت شهری، نه تنها در این کار موفق نبوده؛ بلکه به واسطه ناکارآمدی‌، با سرمایه سوزی بسیاری از ظرفیت‌ های نهادی شهر را به تباهی کشیده است.

خواب ظن، چپه؛ تعبیر وارونه رویای شوراهای غیرسیاسی
برنامه ریزی و مدیریت شهر

خواب ظن، چپه؛ تعبیر وارونه رویای شوراهای غیرسیاسی

با توجه به نزدیکی انتخابات و ضرورت جلوگیری از هرچه تباه‌ تر شدن منابع شهری لازم است تا از مسیر مجلس شورای اسلامی، جایگاه شوراهای غیرسیاسی مورد بازبینی قرارگیرد.

ارّه تحریم‌ های نفتی بر پیکره شهر ایرانی
برنامه ریزی و مدیریت شهر

ارّه تحریم های نفتی بر پیکره شهر ایرانی

می توان خاصیت تحریم های نفتی در قبال شهرهای ایرانی را، به «ارّه ‌ای» تشبیه کرد که وارد تنه یک درخت شده و حرکت آن در هر جهتی برنده و آسیب ‌زا ‌است.