برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
آرایش جسمی که در تب می سوزد.

مدیریت شهری نمایشی؛ قسمت سوم: نوسازی

ساخت پاتوق های محلی از سوی سازمان نوسازی در خصوص بافت فرسوده به جای اقدامات مبتنی بر نجات بخشی، به مثابه آرایش صورت انسانی است که جسمش در تب می سوزد.

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

تعیین زمان پایان پروژه شهری بنا بر ضرورتهای سیاسی مدیران

مدیریت شهری نمایشی، قسمت دوم: آیین افتتاحیه

مسئله اصلی در مدیریتی بودن تعیین تاریخ آیین افتتاحیه و اتمام پروژه، ایجاد روند غیرمنطقی و غیرکارشناسانه در زمان بندی عملیات عمرانی است.

۲۷ بهمن ۱۳۹۹

مدیریت نمایشی و رویکردهای پوپولیستی

مدیریت شهری نمایشی؛ قسمت اول: آمار

نتیجه مطلوبیت آمار در مدیریت نمایشی برای مدیران رده های بالایی به روندی ختم می شود که امکان قانونی طی کردن مراحل تعریف پروژه را سلب می کند.

۲۶ آذر ۱۳۹۹

مقاومت شهرداری در مقابل شفافیت

شهرداری تمام شیشه ای، ولی با شیشه دودی

شهرداری با گذشت یک سال از تصویب الزام الکترونیکی نمودن معاملات شهرداری هنوز حرکتی در این جهت صورت نداده و در مقابل شفافیت می ایستد.

۳۰ شهریور ۱۳۹۹

شعارزدگی مدیریت شهری پایتخت

تهران، شهری برای همه نیست.

شعار تهران، شهری برای همه، یک شعار واقعی و عملکردی در سطح شهرداری محسوب نمی شود و جنبه پروپاگاندای مدیریت شهری در جلب رضایت عموم دارد.

۰۴ شهریور ۱۳۹۹

پروپاگاندا تبلیغاتی برای وارونه جلوه دادن حقایق

مدیریت نمایشی در منظر شهری شهرهای معاصر ایران

پروژه ‌های عام المنفعه‌ای که «به نام مردم، به کام مسئولین» طرح ‌اندازی می ‌شوند، با هجمه بالایی از تبلیغات در مدیریت نمایشی به دنبال جلب نظر عوام هستند.

۳۱ تیر ۱۳۹۹

نقش تصمیمات مدیریتی در درک منظر شهری

از منظر شهر تا منظر مدیریت شهر

منظر شهر ایرانی که مطابق با بستر فرهنگی و اجتماعی مردم هر منطقه شکل می‌گرفت، اکنون با تصمیم‌گیری کلان و سیاست‌گذاری‌های یکسان برای تمام شهرها ادراک می‌شود.

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹