برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Monday, 30 November , 2020
امروز : دوشنبه, ۱۰ آذر , ۱۳۹۹ - 15 ربيع ثاني 1442

شبکه‌ های دیجیتالی: جریان ‌ساز یا مکان‌ ساز؟

در شهرهای دیجیتالی، مکانهای عمومی در شهرها تقلیل یافته و در آینده شاهد از میان برداشته شدن مرز مفهومی برای تعیین هویت مستقل شهرها خواهیم بود.

۰۹ آذر ۱۳۹۹

استفاده از ظرفیت های اجتماعی در کنترل ریسک و مدیریت بحران

مدیریت ریسک بلایای طبیعی، از شهر تا شهروند

پیش بینی برنامه یکپارچه برای کاهش ریسک بلایای طبیعی، رویکردی ترکیبی از عوامل در معرض بودن و ظرفیت انطباقی در قالب فرآیندهای چند وجهی است.

۰۷ آذر ۱۳۹۹

مدیریت و برنامه ریزی جزیره ای در توسعه تهران

توسعه ‌های سیستمی خلاف جهت در شهر تهران

در فرآیند توسعه شهر تهران با وجود روابط متقابل بین دو سیستم برنامه‌ ریزی کاربری زمین و حمل و نقل، در عمل سیستم ‌ها از هم جدا هستند.

۰۳ آذر ۱۳۹۹

احتمال تغییر نگرش متخصصان در پی پاندمی کرونا

استحاله مفهوم سرزندگی شهری در بحران کرونا

اگر امنیت را یکی از مولفه های سرزندگی در نظر بگیریم بحث «ایمنی در مقابل ویروس کرونا» یکی از شاخص های ضروری برای لحاظ کردن در برنامه ریزی است.

۰۱ آذر ۱۳۹۹

دلالی، شیوه جایگزین فروش شهر

توسعه مبتنی بر دلالی شهر تهران

درآمد و توسعه مبتنی بر ساخت و ساز یا املاک همان کارکردی را برای تهران دارد که نفت با همان ویژگی‌ ها برای اقتصاد ملی دارد.

۱۸ آبان ۱۳۹۹