برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Sunday, 5 April , 2020
امروز : یکشنبه, ۱۷ فروردین , ۱۳۹۹ - 12 شعبان 1441
به بهانه جلسه کرونایی-اینترنتی

کمیسیون ماده ۵ زیر تیغ نقد

دبیرخانه کمیسیون ماده 5 تهران گزارشی از جلسه این کمیسیون را که در دوران کرونایی به صورت اینترنتی برگزار شده را منتشر کرده که ابهام‌هایی را برمی‌انگیزد.

۱۶ فروردین ۱۳۹۹

مرکز شهر، مفصل مفهومی شهروندان
نقش یکسان کالبد و مفهوم در به وجود آمدن مرکز
ظهور خصوصیات کریمانۀ بشر در شهر اسلامی
تاثیر متقابل کالبد و انسان بر هم در شهر
«باد» هم دلیل و هم راه حل آلودگی هوای تهران
ضریب تهویه، دستگیر شهرداری تهران در بحران آلودگی هوا
تحقق پذیری شهر اسلامی
رعایت اخلاق در شهرسازی