برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Sunday, 24 January , 2021
امروز : یکشنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۹ - 11 جماد ثاني 1442
رانت های ایجاد شده برای بخش خصوصی در فرآیند توسعه شهر

بخش خصوصی درجای رانت خصوصی، عامل توسعه شهر

اگرچه بخش اعظم برنامه ‌ریزی توسط بخش خصوصی انجام می ‌شود ولی دولت باید کیفیت توسعه کلی را حفظ و بر طرح بخش خصوصی با توجه به رعایت منافع شهر نظارت کند.

۰۲ بهمن ۱۳۹۹

شورایاری در بحران بی اعتمادی

عوامل درونی؛ مانعی برای رشد شورایاری‌ها

با ایجاد ساختاری یکپارچه که ارتباط میان شورایاری ‌محلات مختلف شهر را تامین می کند، می توان قدرت اثربخشی این نهاد در مواجهه با نهادهای بالادستی ارتقاء بخشد.

۲۹ دی ۱۳۹۹

حاصل تجمیع و بازی سرمایه در بافت فرسوده

بافت فرسوده؛ تجمیع و تضادهای پنهان

اگر جمع سه واژه بافت فرسوده، تجمیع و منطق فایده گرایانه را جنگ جدید سرمایه بنامیم، حاصل آن بازتولید فرسودگی بافتها و متلاشی شدن اجتماعی و فرهنگی محلات است.

۲۸ دی ۱۳۹۹

معیار حس تعلق به محله در تهران چیست؟

تهران محله ندارد

می ‌توان تهران امروزه را شهری فاقد محله خواند که ساکنان آن معیار تعلق به موجودیت محله و خوب بودن آن را بهره ‌مندی از کیفیت کالبدی و کارکردی می ‌دانند.

۲۷ دی ۱۳۹۹

دیدگاه توسعه ای بلای جان شهر تهران

کلانشهر، پدیده ای ضد اجتماع شهری

نتیجه برخوردهای حذفی با نهادهای اجتماعی وابسته به تهران، به بی‌ هویتی بیشتر شهر و زایش نهادهای حاشیه ‌ای نوین در مناطق دیگر این کلانشهر می ‌انجامد.

۲۶ دی ۱۳۹۹

ویرانی خانه و زندگی مردم، نعمت است؟!

سیل به مثابه نعمت تا لعنت!

آقای وزیر نیرو لطفا به صورت علمی و شهودی و با ذکر فواید و ضررهای حاصل از سیل بفرمایید به صورتی نسبی سیل برای ایران چند درصد با خود ویژگی نعمت را به همراه دارد؟

۲۵ دی ۱۳۹۹

تاثیر شیوه کرونا بر روابط شهرهای پساپاندمی

شهرهای پساپاندمی

پاندمی کرونا نشان داده که برای هماهنگی بین بخش ها باید چارچوبهای چندوجهی بر مبنای ابعاد سلامت و رفاه، اقتصاد، زیرساخت و محیط زیست ارائه شود.

۲۳ دی ۱۳۹۹

بی توجهی طرح تفصیلی به مصائب اجرا

طرح تفصیلی؛ بهتر شدن یا بدتر شدن؟

طرح تفصیلی، کمترین توجهی به وضعیت زیستی حال و آینده ساکنانی که ملک آنها در طرح بازگشایی قرار می گیرد، نمی کند.

۲۲ دی ۱۳۹۹

نگاهی به معضل آب گرفتگی معابر شهر اهواز

شهر علیه اکولوژی منظر

اکولوژی منظر به عنوان یک تفکر و فلسفه از ارتباط انسان و محیط پیرامونش می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات، به خصوص آب گرفتگی معابر عمومی باشد.

۱۸ دی ۱۳۹۹

از اقدام حداقلی در رنگ­ آمیزی تا شناخت به عنوان فضاهای فعال شهری

برخورد با فضای گمشده پل ­های روگذر سوار در شهر

پذیرش ظرفیت فضای زیر پل ها به ‌عنوان فضای شهری و تعریف کاربری­ تفریحی و خدماتی با توجه به اقتصاد خرد می تواند به تحقق زندگی پیاده کمک کند.

۱۷ دی ۱۳۹۹