برنامه آتی نظرگاه
نشست "جایگاه طرح جامع در مدیریت امروز شهر تهران" | سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 | از ساعت 17
Monday, 27 May , 2019
امروز : دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸ - 23 رمضان 1440

سامانه شفافیت شهرداری؛ ابزاری آگاهی‌بخشی واقعی یا صوری؟

هر چند این حرکت فی نفسه بسیار خوب و قابل تقدیر است، اما کاستی های شدید آن این جمله را به مخاطب القا می‌کند که «مردم حق دارند بدانند، اما هر چقدر که ما تشخیص دهیم».

۰۵ خرداد ۱۳۹۸

میدان مشق تهران، کالبدی تنها مانده از هویت
شهر بی هویت، شهر بی احساس و بی سرمایه اجتماعی متولد خواهد نمود
مروری بر نظرات حول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
ممانعت از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به واسطه راه‌های قانونی
نهادسازی مهمترین راه برای مدیریت شورایاری‌ها است
بررسی پیشنیازهای شرایط داوطلبی در شورایاری‌ها
اردوگاه باهنر را در اختیار عموم قرار دهید
مروری به خبرهای واگذاری اردوگاه باهنر