برنامه آتی نظرگاه
نشست "بازشناسی تاثیر شهر برمجسمه" | چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه 1398 | از ساعت 17
Monday, 17 June , 2019
امروز : دوشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۳۹۸ - 14 شوال 1440

اتومبیل شخصی و ارزیابی تأثیر فرم شهری بر استفاده از آن در مناطق شهر تهران

براساس تخمین نهادهای بین‌المللی کشورمان در حال حاضر هفتمین انتشار‌دهندة گازهای گلخانه‌ای است، ضمن اینکه میزان رشد انتشار در ایران نسبت به متوسط جهانی آن بالاتر است.

۲۷ خرداد ۱۳۹۸

مروری بر نظرات حول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
عدم تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به واسطه راه‌های قانونی
نهادسازی مهمترین راه برای مدیریت شورایاری‌ها است
بررسی پیش نیازهای شرایط داوطلبی در شورایاری‌ها
اردوگاه باهنر را در اختیار عموم قرار دهید
مروری به خبرهای واگذاری اردوگاه باهنر
نوسازی مشارکتی و عوامل تأثیرگذار در تحقق آن
ورود به مباحث اجتماعی و تأمین زیرساخت‌ها قبل از مداخلات کالبدی
شناسایی شاخص‌های مؤثر بر مشارکت زنان در طرح‌های توسعۀ شهری
چهار مرحله در فرآیند ارتقای مشارکت زنان
دلایل عملی‌نشدن طرح جامع شهر تهران
مروری بر سه طرح جامع شهری
چه نامی برای کوچه­‌ها باید برگزید؟
به بهانۀ موافقت­‌ها و مخالفت­‌ها برای نام‌گذاری خیابان‌های تهران