برنامه آتی نظرگاه
نشست "جایگاه طرح جامع در مدیریت امروز شهر تهران" | سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 | از ساعت 17
Monday, 27 May , 2019
امروز : دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸ - 23 رمضان 1440
شهر بی هویت، شهر بی احساس و بی سرمایه اجتماعی متولد خواهد نمود

میدان مشق تهران، کالبدی تنها مانده از هویت

ژان باپتیست فوریه که سه سال پزشک ناصرالدین شاه بوده در خاطرات خود آورده که عده ای هر روز صبح و عصر  با رقص و آواز همراه با نقاره این اوقات را اعلام می‌کردند و در میدان مشق راس  ساعت ۱۲ توپی شلیک می‌شده است.

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

نشانده یا نشانۀ شهری ؟
نقدی به نقش کالبدی و معنایی برج میلاد به عنوان نشانۀ شهری؛