برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Monday, 17 February , 2020
امروز : دوشنبه, ۲۸ بهمن , ۱۳۹۸ - 23 جماد ثاني 1441
برتری سلیقه بر دانش

طرح موضعی طراحی شهری محور دماوند، اعمال سلیقه یا دانش؟

آنچه تاکنون از طرح موضعی طراحی شهری محور دماوند منتشر شده، کلیات همواره درست بدون معارض است که نشانه‌های تصمیم‌گیری مبتنی بر دانش در آن‌ها غایب است.

۲۵ دی ۱۳۹۸

سوداگری شهرشدن تهران
فرآیند شهر شدن تهران
 پیوند شوم سوداگری و اقتدارگرایی در مخالفت با بلندمرتبه‌سازی در تهران
محروم‌کردن تهران از بلندمرتبه‌سازی، تصمیمی اقتدارگرایانه
خروج پادگان‌ها، تحدید یک فرصت شهری
استفاده از اراضی شهری به نفع سرانه ها
میدان مشق تهران، کالبدی تنها مانده از هویت
شهر بی هویت، شهر بی احساس و بی سرمایه اجتماعی متولد خواهد نمود
نشانده یا نشانۀ شهری ؟
نقدی به نقش کالبدی و معنایی برج میلاد به عنوان نشانۀ شهری؛