پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: سازمان فضایی شهر

نظر آنلاین

شکل گیری شهر مشهد در 3 دوره تاریخی

شهر مشهد همواره به‌واسطۀ زائرپذیر بودن از ابتدای پیدایش، در حال توسعه و گسترش بوده است که این موجب تغییرات و تحولات اساسی در شاکلۀ

محله «منظر» است
مریم مجیدی

محله «منظر» است

محله یک «منظر» است و واجد همۀ آن ویژگی هایی است که برای منظر در نظر گرفته می شود. یعنی هم ماهیت عینی و هم

احیای مفهوم محله به مثابه منظر
دلارام سبک رو

احیای مفهوم محله به مثابه منظر

زمانی که در یک مرکز محله عوامل کالبدی مؤثر برای ارتقای مشارکت محقق‌ و همزمان مفاهیم لازم توسط مردم محله ادراک‌ شود، مرکز محله مشارکت

تعریف محله: یک بحران تئوریک
مرتضی همتی

تعریف محله: یک بحران تئوریک

می توان یک تعریف دقیق از محل که جمیع صاحب نظران بر آن توفق داشته باشند به دست داد؟ چه تعریفی می ‌توان از مفهوم

حیثیت از دست رفته
مهدی حسین‌زاده

جدایی حرم و شهر؛ حیثیت از دست رفته

جدایی حرم از شهر به تدریج موجب تغییر ادراکات مردم از محدوده حرم گردیده و فهم شهروندان را نسبت به نقش و جایگاه آن در

محل تلاقی شهر-بندر؛ محل مناقشه یا همکاری؟
یونس غربالی‌مقدم

محل تلاقی شهر-بندر؛ محل مناقشه یا همکاری؟

لبه‌های هویت ساز تاریخی و پربازده مراکز شهر با بنادر به عنوان محل تلاقی شهر-بندر به دلیل فقدان برنامه ریزی در پرتگاه عدم توسعه یافتگی