پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: سازمان فضایی شهر

مراکز ساختارگرا، چارچوب ساز آشفتگی شهری
فرنوش مخلص

مراکز ساختارگرا، چارچوب ساز آشفتگی شهری

در مطالعات ساختار فضایی تهران، برتو به نقش مراکز در تحلیل ساختار و کنش میان اجزای آن پرداخته، اما این گزارش بر اساس اصول شهرسازی عملکردگرای مدرن تنظیم شده است.

ابهام در شناخت محله در دوران پیدایش
مرتضی همتی

ابهام در شناخت محله در دوران پیدایش

شناخت و تبیین محله در دوران پیدایش از این جهت اهمیت دارد که پژوهشگران را قادر می ‌سازد که جوهره مفهومی محله را با وضوح بیشتری از الحاقات معنایی تشخیص دهند.

مقایسه طرح توسعه در شهرهای سنتی و صنعتی ایران
غزال مسافرزاده

مقایسه طرح توسعه در شهرهای صنعتی و سنتی ایران

سلسله مراتبی بودن سازمان فضایی در شهرهای صنعتی، عاملی مهم در کیفیت ادراک ساکنین از ساختار شهر به شمار می آید که می تواند در برنامه توسعه به صورت الگو تکرار شود.

حرم، شهر یا حرمشهر
مهدی حسین‌زاده

حرم، شهر یا حرمشهر

احیای محورهای تشرف با رویکرد پیاده محور و محورهای عمود سرویس دهنده به محلات، به عنوان سازمان فضایی بافت اطراف حرم، امید به اصلاح نحوه مداخله را بیشتر کرده است.

عدم توجه به منظر چندحسی محلات در توسعه شهری
مریم محسنی مقدم

عدم توجه به منظر چندحسی محلات در توسعه شهری

برنامه های توسعه شهری جدید در پی ایجاد محلاتی منحصر به فرد با توجه به زمینه برآمده از آن و با احترام به طبیعت که رویکرد چندحسی منظر را در خود مستتر دارد، هستند.

بازخوانی مرکز، مطالبه شهری تهران
فرنوش مخلص

بازخوانی مرکز، مطالبه شهری تهران

تلقی امروز از مرکز شهر، یکی از مناطق تاریخی تهران است که خیابانها و میادین زیادی را پوشش می ‌دهد. اما این مناطق برای مرکز بودن، بسیار کلان و ناهمگن هستند.

تاب آوری ناپایدار تهران در برابر کرونا
عطیه غفوری

تاب آوری ناپایدار تهران در برابر کرونا

تهران در برابر کرونا تاب آورد، اما تاب آوری شهری بدون مداخله و تغییر در هر دو لایه فیزیکال و دیجیتال امکانپذیر نیست و هیچ کدام نیاز به دیگری را مرتفع نمی سازند.

برای رسیدن به شهر-بندرهای پایدار چقدر فاصله داریم؟
یونس غربالی‌مقدم

چالشهای رسیدن به شهر-بندرهای پایدار

توجه جدی مقامات به پشتیبانی از اجرای برنامه‌ های توسعه پایدار، می‌ تواند نيازهای مردم و تمامی ذی ‌نفعان را به واسطه فعاليت‌ های شهر-بندرهای پایدار تامين نمايد.