پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: سازمان فضایی شهر

سوداگری شهرشدن تهران
فرنوش مخلص

سوداگری شهرشدن تهران

امروزه تهران به کلانشهری غیرمنسجم با مناطق متعدد تبدیل شده که وسعت جغرافیایی آن حاصل کلاژی از مناطق با هویت مستقل و شالکۀ امروز آنها تابع واحد مرکزی است.

خروج پادگان‌ها، تحدید یک فرصت شهری
نظر آنلاین

خروج پادگان‌ها، تحدید یک فرصت شهری

قانون انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها در سال 1388 به تصویب رسید. در صورت تملک، شهرداری مجاز است عرصه‌های آزاد‌شده را به نفع سرانه‌های شهر در اختیار بگیرد.

میدان جدید ملت (Nation) : کشف مجدد پاریس!
فرنوش مخلص

میدان جدید ملت؛ کشف مجدد پاریس!

از خروجی مترو، چشم‌ها و حتی بویایی، سهم 6000 متر مربع فضای سبز را احساس می‌کنند. نگاه عمیقی به دست آمده و به نظر می‌رسد اتومبیل‌ها

نشانده یا نشانۀ شهری ؟
نظر آنلاین

نشانده یا نشانۀ شهری ؟

ویژگی‌های کالبدی شاخص و نقش معنایی از مشخصه‌های نشانه شهری است و نشانه باید متناسب با خواست‌ها و نیازهای مردمی باشد که در آن شهر زندگی می‌کنند.

نظر آنلاین

اهمیت مبلمان در سیمای شهری

مبلمان شهری بخش مهمی از محيط زيست ما را تشکيل می‌دهد که در تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با سایر امکانات شهری (با کاربردهای متفاوت) است