پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: محله

نگهبان محله؛ یک طرح محله محور
مرتضی همتی

نگهبان محله؛ یک طرح محله محور

می‌توان طرح نگهبان محله را در تئوری مثبت ارزیابی نمود. اگرچه موفقیت آن با توجه به ابعاد اجتماعی-حقوقی متعددی که دارد منوط به بازخوردگیری مداوم

تهران محله دارد!
مرتضی همتی

تهران محله دارد!

«تهران محله دارد» اگرچه محله های آن کیفیت همگون ندارند و ارزیابی میزان کارکرد آن مبتنی بر بستر وجودی هرکدام «نسبی» است.