برنامه آتی نظرگاه
نشست "احیای لاله زار | تعظیم کدام گذشته | چهارشنبه 24 مهرماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Thursday, 14 November , 2019
امروز : پنج شنبه, ۲۳ آبان , ۱۳۹۸ - 17 ربيع أول 1441
برچسب : الهام ضابطیان
نور، صدا، دما، بو و ارزش‌های بصری در میزان آسایش یک فضا تاثیرگذارند

ارتقای آسایش حرارتی با تمرکز بر سنجش ادراک آسایش یا احساس؟

عوامل متعددی در میزان آسایش یک فضا تاثیرگذار است که مهم ترین آن‌ها دما و حرارت محیط است که شرایط آسایش متناظر آن، تحت عنوان آسایش حرارتی مطرح می‌شود.

۱۱ شهریور ۱۳۹۸

چرا بین ترجیحات و انتخاب زنان در واقعیت تفاوت وجود دارد؟

نقش زنان در منظر رنگی متحرک شهری

در فضاهای شهری میهن ما بین ترجیحات و انتخاب زنان برای منظر رنگی متحرک شهری تفاوت وجود دارد و علیرغم ترجیح زنان برای رنگ‌های شاد، انتخاب آنان در موارد زیادی به منظر رنگی خنثی و مرده انجامیده است.

۲۰ مرداد ۱۳۹۸

گامی در جهت بهبود ادراک آسایش در فضاهای عمومی شهری

توجه به کنترل ادراکی شهروندان بر محیط

فضاهای شهری قلب تپندۀ شهرها هستند که تعاملات اجتماعی شهروندان عامل سرزندگی آن‌ها به حساب می‌آیند. راحتی و آسایش یکی از عوامل کلیدی مؤثر در میزان و نوع حضور افراد در یک فضای عمومی شهری هستند؛ اما یکی از تفاوت‌های بارز ادراک آسایش در فضاهای درونی با بیرونی به میزان سازگاری افراد در فضای بیرونی […]

۱۸ تیر ۱۳۹۸