پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: الهام ضابطیان

نقش زنان در منظر رنگی متحرک شهری
نظر آنلاین

نقش زنان در منظر رنگی متحرک شهری

رنگ یکی از مهم‌ترین عناصر به‌کار رفته در منظر شهری است که ادراک آن به عوامل متعدد عینی و ذهنی بستگی دارد. رنگ‌ها بسته به

کنترل ادراکی
نظر آنلاین

توجه به کنترل ادراکی شهروندان بر محیط

فضاهای شهری قلب تپندۀ شهرها هستند که تعاملات اجتماعی شهروندان عامل سرزندگی آن‌ها به حساب می‌آیند. راحتی و آسایش یکی از عوامل کلیدی مؤثر در