برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : امنیت
ایجاد فضاهای زنانه؛ راهکاری برای احساس امنیت زنان!

تفکیک جنسیتی در شهر

فضاهای جنسیتی مفهومی برآمده از مفاهیم فرهنگی و اجتماعی هر جامعه هستند که تفاوت عمده‌ای با جنس که معرف تفاوت‌های فیزیولوژیکی زنان و مردان است، دارند.

۲۳ آذر ۱۳۹۸

طرح حیات‌شبانه در پیچ و خم مخالفت‌ها و موافقت‌ها

حیات‌شبانه حق طبیعی شهر تهران است

حیات‌شبانه به واسطه حضور جمعیت و وجود فعالیت، مولد امنیت‌عمومی است و نگرانیهای حول آن نخواهد بود و با برنامه ریزی صحیح در کوتاه‌مدت به تعادل خواهد رسید.

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

امنیت در فضاهای آموزشی

جان لاك نخستين كسي بود كه با مطرح ساختن ديدگاه هاي جديد،‌ نظرات جديدي را در زمينه آموزش و يادگيري مطرح كرد و راه را براي تحقيقات بعدي گشود.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰