پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ایران

تجربه دیروز، فرصت امروز؛ همکاری با قطر چگونه پیش خواهد رفت؟!
یونس غربالی‌مقدم

همکاری با قطر چگونه پیش خواهد رفت؟!

همکاری در پروژه تونل دریایی قطرایران تا چه اندازه در پیشبرد اهداف توافقنامه موثر خواهد بود؟
آیا ج.ا.ایران به عنوان اصلی‌ترین مسیر مراوداتی دوحه قرار خواهد گرفت؟

گردشگری سلامت پس از پاندمی
پروانه پرچکانی

گردشگری سلامت پس از پاندمی

فضای گردشگری سلامت در پاندمی به هم ریخته است. توجه به ظرفیت‌هایی که وابستگی کمتری به تجهیزات پزشکی دارد استراتژی طلایی گردشگری سلامت در پس از پاندمی خواهد بود.

سکوی نفتی، چرا برای آن ها آری برای ما نه؟!
امین مقصودی

سکوی نفتی، چرا برای آن ها آری برای ما نه؟!

سکوی نفتی بهرگانسر نخستین سکوی نفتی خلیج فارس است. با غلبه نگاه جزء نگر در دیدگاه متولیان امر و دیدگاه میراثی تنها به مثابه یک موزه مورد توجه قرار می گیرد.

آیا نظام پژوهشی در ایران موفق بوده است؟
نظر آنلاین

آیا نظام پژوهش در ایران موفق بوده است؟

پژوهشکده نظر با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی ترویجی نقد دوازدهم با موضوع «نظام پژوهش در ایران» را برگزار می کند.

گردشگری و کرونا
پروانه پرچکانی

گردشگری و کرونا

تعریف استانداردهای بهداشتی، غربالگری سلامت و تعریف پاکیزگی به عنوان رویکرد جدید ادراک هویت برند در گردشگران، بخشی از مکانیزم ها برای کاهش اثرات منفی کرونا است.