پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بازار

ارزش دهی به پیاده راه ها در فضای بازار
غزال مسافرزاده

ارزش دهی به پیاده راه ها در فضای بازار

پیاده راه در صورت توجه به مسائل کیفی و کمی می تواند باعث یکپارچگی فضا شده و بر تعاملات، کنش های اجتماعی و دلبستگی بیشتر افراد به فضا بیافزاید.

نگاهی به وضعیت بازار امام اهواز
محمد فرشیدی

نگاهی به وضعیت بازار امام اهواز

تنوع کاربری، توجه به مبلمان، حفظ حریم، زیبایی بصری و نقاط مکث می تواند تمایل بیشتری در شهروندان برای حضور در بازار ایجاد نماید.

از بازار تا مال
حمیده ابرقویی‌فرد

از بازار تا مال

دسترسی به مال‌ها بر خلاف بازار انحصاری شده و دیگر جزئی از فضای گذر افراد نیستند و استفاده از امکانات ارائه شده منحصر به گروه خاصی از جامعه است.