پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بافت فرسوده

علیرضا عندلیب: سیاست‌های اجرایی نوسازی بافت فرسوده مبتنی بر سیاست‌های اتخاذشده، تحقق‌پذیر نیست
نظر آنلاین

علیرضا عندلیب: سیاست‌های اجرایی نوسازی بافت فرسوده مبتنی بر سیاست‌های اتخاذشده، تحقق‌پذیر نیست

در سه سطح ساختاری، نهادی و خرد در نوسازی بافت فرسوده موفقیتی به دست نیاورده‌ایم. تلاش‌‌‌ها صورت گرفته اما تداوم نوسازی به صورت کامل محقق نشده است.

نیاز بافت فرسوده، درک شرایط اضطرار
نظر آنلاین

نیاز بافت فرسوده، درک شرایط اضطرار

در شرایط اضطرار باید از رویایِ ایده ‏آل فاصله گرفت و با اولویت‏ دهی به عوامل، برخی سطوح کیفی را که می‏توان دوباره به آن‏ها رسید موقتاً معلق کرد.

جایگاه نهاد متولی در بافت فرسوده
نظر آنلاین

جایگاه نهاد متولی در بافت فرسوده

نجات بافت فرسوده نیازمند این است که «نهاد اجتماعی بافت» متشکل از سازمان‌ها با تشریک مساعی اولویت اصلی را نجات بافت فرسوده در شهرهای مختلف قلمداد کنند.

ایمنی، اولین مسألۀ بافت‌های فرسوده
سعید شفیعا

ایمنی، اولین مسألۀ بافت‌های فرسوده

مهدی فاطمی در ابتدای این نشست با اشاره به معیارهای بافت فرسوده که توسط شرکت شاران  تهیه‌شده است، گفت: «این معیارها ابتدا با در نظر

بافت فرسوده
نظر آنلاین

بافت فرسوده شهری و مفهوم کیفیت فضایی آن

انسان مهم‌ترین عامل معنا‌دهنده به مکان است. نوعی ارتباط میان انسان و مکان حاکم است که «رلف» از آن به عنوان روح مکان یاد می‌کند