برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : بوستان زندگی
تاثیر بوستان محصور شده زندگی در محله هرندی

بوستان زندگی، پارکی شهری یا سدی محلی؟

اگرچه بوستان زندگی با هدف بهبود کیفیت زندگی بنا شده، اما از کیفیت درون محلی می‌کاهد و موجب نادیده گرفتن آسیبهای اجتماعی شده و ارزش چندانی به محله اضافه نمی کند.

۱۷ خرداد ۱۴۰۰