برچسب: دانشگاه تهران

برداشتن حصار دانشگاه تهران راهکاری برای کاهش مجادله دانشگاه و بافت اطراف؟

دانشگاه تهران در مرکز سازمان فضایی شهر تهران قرار گرفته‌است و متعاقب آن توسعة فیزیکی آن به نهاد محله موجود بلکه به کلیت سازماندهی این شهر آسیب می‌زند.

نقدی بر طرح توسعه دانشگاه تهران از منظر دیپلماسی شهری

دانشگاه تهران به قصد توسعه و ساماندهی در طی سال های اخیر اقدام به تملک زمین های اطراف دانشگاه به صورت تدریجی کرده است. طرحی که با نام شهر دانش قصد تاسیس شرکت های دانش بنیان و کارآفرینی دارد. سابقه این طرح به بیش از یک دهه پیش برمی گردد اما در طی چند سال به علت کمبود منابع مالی مسکوت مانده بود و دوباره از سال 1394 با تعیین اهداف و ایده های جدید با نام طرح شهر دانش، دانشگاه کارآفرین، سبز و هوشمند احیا شد. در سال 1396 روابط عمومی دانشگاه در اطلاعیه ای از تصویب نهایی نقشه طرح توسط هیئت امنای این دانشگاه خبر داد.1 مسائل متعددی همچون اهمیت دانشگاه تهران به عنوان یکی از دانشگاه های برجسته کشور، موقعیت قرارگیری آن در مرکز شهر تهران و نقشی که در تحول بافت شهری ایفا می کند، اجرای این طرح را با پیچیدگی هایی همراه کرده است و از جنبه های متعددی می توان به بررسی آن پرداخت. اما در این نوشتار از منظر دیپلماسی شهری به نقد آن پرداخته شده است. سوال اصلی اینجاست که از دیدگاه دیپلماسی شهری این طرح توجیه پذیر است؟ دیپلماسی شهری با اعمال سیاست هایی در نظام شهر به دنبال جهانی شدن ...

تلاش دانشگاه تهران برای ادامه طرح توسعۀ دانشگاه با همان روش گذشته

دانش طاهرآبادی به عنوان دبیر این جلسه با اشاره به طرح توسعۀ دانشگاه تهران گفت: «این طرح که با فرض کمبود فضای آموزشی شکل گرفته ، حدود 20 سال است که مرکز شهر تهران را درگیر کرده است. بعد از تصویب محدودۀ مطالعه و ساماندهی این طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری، مسئولین دانشگاه، طرح را به خواستۀ خود تفسیر کردند. به این ترتیب فریز املاک مردم و تخریب این محله به عنوان مهم‌ترین مرکز اجتماعی و سیاسی شهر آغاز شد». وی ادامه داد: «خوشبختانه اخیراً به مدد فضای مجازی و مطالبات مردمی و همچنین پیگیری‌های کارشناسان، شورای عالی شهرسازی و معماری در یک اقدام نادر، یک مصوبه از بالا به پایین را به خواستۀ مردم لغو کرد و املاک از فریز خارج شد. اما در این مدت دانشگاه تهران، نیمی از املاک را خریداری کرده و اکنون در مصوبۀ جدید شورای عالی شهرسازی و معماری، 6 ماه به دانشگاه تهران مهلت داده شده تا طرح را بازنگری کند. ما در این جلسه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که اکنون در مرکز تهران چه باید کرد؟ ارزش‌های میراثی و فرهنگی مرکز تهران و طرح توسعه چیست؟ و طرح جدید به چه مسائلی باید توجه کند؟». احمد محیط طباطبایی، عضو ...

نشست “تقویت مرکز شهر یا توسعه دانشگاه” برگزار می شود

نشست "تقویت مرکز شهر یا توسعه دانشگاه" در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۷ برگزار می‌شود. با کنشگری جامعۀ مدنی در لغو طرح توسعۀ دانشگاه تهران، فریز از محدودۀ این طرح برداشته‌شد. در نتیجه بر اساس نظر شورای عالی شهرسازی، دانشگاه تهران به تهیۀ برنامۀ بهره‌برداری از قطعات تملک‌شده و ارائۀ آن برای تصویب مکلف شد. پس از لغو فریز، مرکز شهر تهران چگونه احیا خواهد شد؟ تعیین کاربری اراضی تملک‌شده، چه بر سر مرکز شهر تهران خواهد آورد؟ http://g1.asset.aparat.com//flv_video_new/5157/c62845576d90a18dd104adb826e615a715470175-240p.mp4 با حضور : زهرا نژادبهرام : عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران. شراره معدنیان : معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۶. سید امیر منصوری: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

صفحه 1 از 2 1 2