پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: دولت

مدیریت شهری در ایران؛ نهاد سرمایه سوزی
آرش تقی ‌پوراختری

مدیریت شهری در ایران؛ نهاد سرمایه سوزی

ساز‌وکاری به اسم مدیریت شهری، نه تنها در این کار موفق نبوده؛ بلکه به واسطه ناکارآمدی‌، با سرمایه سوزی بسیاری از ظرفیت‌ های نهادی شهر را به تباهی کشیده است.

مسکن ملی، مسکن غیرمردمی
امیر میراحمدی

مسکن ملی، مسکن غیرمردمی

تجربه مسکن مهر برای بسیاری از خانواده های ایرانی گران تمام شد و تلخی آن از تکرار تجربه ای مشابه در آخرین نفسهای دولت روحانی جلوگیری می کند.

دولت، هیچ کاری به مسکن ندارد
نظر آنلاین

دولت، هیچ کاری به مسکن ندارد.

حقیقت این است که دولت در پی نادیده گرفتن موضوع مسکن است و با توجه به توانایی اقشار متوسط و بالا برای تأمین این نیاز، محصول نادیده‌گرفتن اقشار کم‌درآمد است.