پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: رضایت مندی

شهروندِ مخاطب
مریم مجیدی

شهروندِ مخاطب

معیار رعایت حقوق شهروندی یک اقدام پوپولیستیِ جلب رضایت عامه نیست، بلکه هر مسئله ای، مخاطب خاص و متفاوت خود را دارد که باید شناخته شود.

منظر نخبه گرایانه یا منظر مشارکتی؟
امیر میراحمدی

منظر نخبه گرایانه یا منظر مشارکتی؟

منظر مشارکتی علاوه بر آنکه رضایت مندی شهروندان را به همراه دارد، نمودی از بستر و فرهنگ ایشان است و بر ذهنیت مخاطبان بعدی آن منظر هم تاثیر می گذارد.