پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: سلیقه

رتبه بندی ساختمان: حلقه مفقوده ارتقاء سلیقه در بازار
محسن اکبرزاده

رتبه بندی ساختمان در سلیقه بازار

رتبه بندی ساختمان در سلیقه عوام و خواص مسئله معماران است. انتقادات به معماری عامه پسند در مقابل نمونه های خاص پسند نتیجه دو گفتمان و دو سلیقه متمایز است.

ضوابط نمای شهری، مرز اعمال قوانین با تحمیل سلیقه
الهام ضابطیان‌طرقی

ضوابط نمای شهری، مرز اعمال قوانین با تحمیل سلیقه

نماهای شهری مرز بین عرصه خصوصی و عمومی هستند. در واقع چالشی که برای تدوین ضوابط نما وجود دارد تعیین مرز بین قوانین و احترام به سلیقه طراحان و مالکان است.