پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: شهر صنعتی

قلمرو در شهرهای صنعتی
غزال مسافرزاده

قلمرو در شهرهای صنعتی

مفهوم قلمرو به منزله یکی از عوامل تاثیرگذار در وحدت شهر میتواند بر کیفیت فضا، مورد توجه قرار گیرد.