پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: طراحی

طراح؛ بهره ای که نمی بریم
محمدمهدی شعبانی

طراح؛ بهره ای که نمی بریم

وسعت دید نسبت به نیازهای ساکنین ساختمانهای بلندمرتبه به گرانتر شدن ساخت نمی انجامد. حیف که طراح آنچنان گرانقیمت است که استفاده از آن در

پیوستگی و گسستگی طراحی و ساخت
سید محمدباقر منصوری

پیوستگی و گسستگی طراحی و ساخت

رویکرد طراحی – ساخت می تواند با ادغام طراحی و ساخت به ارتقاء کیفیت معماری و از جهت تشابه با معماری سنتی، تفسیرهای جدید از