مطالب برچسب: عدالت

«عدالت» یا «شبه نخبه‌گرایی» در پژوهش ایران
بابک داریوش

«عدالت» یا «شبه نخبه گرایی» در پژوهش ایران

وجود عدالت در پژوهش سبب می‌شود افراد نخبه و متخصص این حوزه وارد عرصه شوند و حضور افراد کاربلد، سبب می‌شود چرخه پژوهش به درستی حرکت کند.

سینما ماشینی؛ نشانگان بیماریهای مزمن مدیریت شهری
محمد کریم آسایش

سینما ماشینی؛ نشانگان بیماریهای مزمن مدیریت شهری

اولویت در زمان شیوع کرونا، توزیع عادلانه، تضاد با انسان محوری، فقدان مشارکت و تاثیر بیماری جلوه گری مدیریت شهری در اجرا، از ابهامات برنامه سینما ماشینی است.