پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: منظر شهر

مقایسه طرح توسعه در شهرهای سنتی و صنعتی ایران
غزال مسافرزاده

مقایسه طرح توسعه در شهرهای صنعتی و سنتی ایران

سلسله مراتبی بودن سازمان فضایی در شهرهای صنعتی، عاملی مهم در کیفیت ادراک ساکنین از ساختار شهر به شمار می آید که می تواند در برنامه توسعه به صورت الگو تکرار شود.

هرمنوتيك
سعید شفیعا

هرمنوتیک منظر شهر

هرمنوتيك و نشانه‌شناسى، ابزارى كارآمد براى شناخت معناى شهرند. شهر، پيكره‌اى معنادار است و كاركردگرايى آن تنها بخشى از حقيقت شهر به شمار می‌آيد. هرمنوتيك،