برچسب: منظر شهر

هرمنوتیک منظر شهر

هرمنوتيك و نشانه‌شناسى، ابزارى كارآمد براى شناخت معناى شهرند. شهر، پيكره‌اى معنادار است و كاركردگرايى آن تنها بخشى از حقيقت شهر به شمار می‌آيد. هرمنوتيك، با روش‌هاى علمى و آمارى قادر به كشف تفسير جمعى شهروندان از شهر است. جوامع بشرى در تاريخ در تلاش بودند كه شهرى آرمانى بر روى كرة زمين ايجاد كنند و بهشت وعده داده‌شده را به واقعيتى عينى در جهان ماده مبدل كنند. شهر، همچون ساختار اثر هنرى داراى دو مؤلفة فرم و محتوا است. فرم شهر بايست در نهايت، كمپوزيسيونى زيبا از اجزايى باشد كه هريك به تنهايى واجد دو مؤلفة زيبايى و عملكرد مطلوب است. از يك سو، تجربة زندگى و حيات آرمانى نوع بشر است كه به اين تركيب، يعنى منظر شهر، شكل می‌دهد و از سوي ديگر، اين سيما و منظر شهر است كه تجربة زندگى آرمانى و حيات معنوى نوع بشر را مجسم و محسوس می‌کند. صورت و محتوا در اين نگاه هرمنوتيكى، پشت‌وروى يك سكه است كه جدايى آنها از يكديگر امكان‌پذير نيست. پس می‌توان از طريق فرم، معنا را دريافت و از طريق معنا، به آفرينش فرم دست يازيد. عملى كه در پى كشف معناى فر‌م‌ها و انواع نشانه‌ها باشد، عملى هرمنوتيكى است كه غايت و هدف آن ...

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.