پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: نظم

زیبایی هندسه ایرانی همیشه در تقارن نیست
سید محمدباقر منصوری

زیبایی هندسه ایرانی همیشه در تقارن نیست.

تمایل به استفاده از هندسه تناوبی و پیچیده در بین معماران سنتی می تواند تقارن در هندسه سنتی که خشک و متناوب و تکرار شونده است را به چالش بکشد.

سیمای شهر اسلامی
رضا کسروی

سیمای شهر اسلامی

به نظر می رسد تکثر موجود در شکل و کالبد معماری و شهرسازی حول یک عامل وحدت ­بخش که از جنس فرم و شکل نیست جمع می ­شود و شهر اسلامی را می­ سازد.