پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: پل

لزوم تعامل معماری با منظر
رضا کسروی

لزوم تعامل معماری با منظر

نظرگاه امکان قرائت منظر را برای ناظر فراهم می‌کند. گاهی نظرگاه نقطه‌ای ساکن در انتهای یک مسیر و گاهی راه به مثابه نظرگاه.

پل، عنصر فراموش شده در منظر شهر اهواز
محمد فرشیدی

پل، عنصر فراموش شده در منظر شهر اهواز

ابعاد چندگانه پل های اهواز توانسته منظر آنرا به عنوان منظری ماندگار در ذهن مردم ثبت کند و ادامه رویکرد عملکردی صرف، موجب کمرنگ شدن

مديرت شهري یا آشفتگي ذهني!
یوسف باقری

مديرت شهری یا آشفتگی ذهنی!

نگاه مدیریت شهری معطوف به زيباسازی ظاهر شهر است و روابط پيچيده ای كه منجر به تولید منظر شهری زيبا می شود در آن كنار