پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: پل عابر پیاده

به نام پیاده به کام سواره
محمدجواد نطاق

به نام پیاده به کام سواره

پیاده مداری، به مضمونی اساسی در توسعه شهرها تبدیل شده است. فقدان سیاست یکپارچه از پیش تعریف‌شده بلندمدت در جهت پیشبرد پیاده مداری ز مشکلات مدیریت شهری است

زنان نامرئی و منظر شهری
سیده‌حسنا حسینی‌نسب

زنان نامرئی و منظر شهری

شاید با بازنگری در تعیین الزامات و استانداردها از دریچه حذف نابرابریهای پنهان، منظر شهری عادلانه و امن تری برای زنان و همه گروههای جنسیتی و سنی فراهم شود.