پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: پل گیشا

پل زندگی گیشا، تفرج دود و صدا
نظر آنلاین

پل زندگی گیشا، تفرج دود و صدا

پروژۀ پل زندگی بصورت نقطه‌ای کوی نصر را به محلۀ امیرآباد وصل می‌کند. ممکن است این پروژه در نگاه کل‌نگر به شهر، هدف سیستمی را