برچسب: گرافیتی

گرافیتی در ایران، تجربه‌ای محدود

گرافيتی یکی از شاخه‌هاي نقاشی دیواري است که عبارت است از به تصویر کشيدن نقش­‌ها، اشکال، حرف‌ها، نشانه‌ها، نمادها، الگوها و کلمه‌ها روي دیوارها یا هر مکان عمومی‌اي که بتوان از آن به‌عنوان مکانی براي نوشتن، نقاشی، کنده‌کاري و خط‌کشی کردن استفاده کرد. دیوار نگاشته‌ها، به هرگونه علامت‌گذاري گفته می‌شوند که می‌توانند در شکل‌هاي نوشتن ساده حروف‌ها تا نقاشی‌هاي استادانه ظاهر شوند (کوثري، ۱۳۸۹). گرافیتی ، که مفرد آن گرافيتو است، واژه‌اي برگرفته از زبان ایتاليایی است. نقاشی دیواري به تصاویر یا حروف به کار برده شده در اماکن عمومی بر روي سطوحی نظير دیوارها یا پل‌ها که براي عموم قابل رؤیت باشند، گفته می‌شود. درواقع، گرافیتی در گذر زمان تغييرات زیادي یافته و به خراب کردن و از ریخت انداختن شناخته می‌شود. به مفهوم پوشاندن سطح یا دیوار با اسپري، ماژیک‌هاي رنگی غير قابل پاك کردن،» دیوارنگاري نوین «و یا با سایر مواد است. وقتی نقاشی دیوارنگاري بدون رضایت مالک صورت می‌گيرد، نوعی ونداليسم (خرابکاري/ خراب‌کردن اموال عمومی) تلقی می‌شود که در بسياري از کشورهاي جهان جرم تلقی می‌شود و تنبيهاتی قانونی براي آن وجود دارد (کوثري، ۱۳۸۹). از نقاشی دیواري به منزله شيوه‌اي براي ارسال پيام‌هاي اجتماعی، سياسی و شکلی از تبليغات استفاده می‌شود. این دیدگاه‌هاي متفاوت و ...

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.