پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: گردشگر

احترام؛ ضرورت همیشگی در گردشگری
مهدیه شهرابی فراهانی

احترام؛ ضرورت همیشگی در گردشگری

احترام به فرهنگ از سوی گردشگران و جامعه میزبان، موضوعی جهانی است بهطوری که در همه کشورها در این زمینه نگرانیهای بسیاری مطرح است

رونق گردشگری مبتنی بر ادراک معنوی گردشگر
مهدیه شهرابی فراهانی

رونق گردشگری مبتنی بر ادراک معنوی گردشگر

در تعیین هدف گردشگری، خط مشی و برنامه ریزی می بایست رویکردی فرامادی ایجاد نمود تا گردشگر را در مسیر صحیح و درک معنوی والاتر یاری کرد.

گردشگری و تقویت هویت فرهنگی جامعه میزبان
مهدیه شهرابی فراهانی

گردشگری و تقویت هویت فرهنگی جامعه میزبان

ارتقای هویت فرهنگی در هر جامعه ای، نه تنها روحیه ملی، انسجام و احساس شادی و یکی بودن را افزایش می دهد، بلکه در بهبود اعتماد به نفس و هویت فردی نیز موثر است.

معنویت؛ نقطه مغفول گردشگری
مهدیه شهرابی فراهانی

معنویت؛ نقطه مغفول گردشگری

معنویت اشاره به ماهیت انسانی دارد و در بطن سفر وجود دارد، در این میان میزان آگاهی، تمرکز و توجه انسانی است که بروز آن را در روح و روان انسان تبیین خواهد کرد.