پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: گردشگری ایران

گردشگری ایران و نجات از سردرگمی
مهدیه شهرابی فراهانی

گردشگری ایران و نجات از سردرگمی

گردشگری تامین نیاز انسانی به حرکت، جابه‌جایی، آرامش، و سکون است، یک نیاز درونی که در آیات و روایات اسلامی نیز بدان تاکید گشته، ماهیت فطری با آفرینش انسان دارد.